LEZINGEN

Ger geeft lezingen voor goochelclubs waarin hij samen met enkele studenten van de Dutch School of Magic het zogenaamde ‘ Background Blending’ demonstreert. Allen gebruiken het BB principe en zijn bereid naast een demonstratie iets te verklaren van hun uitvindingen.)

  • NL
  • EN
  • FB